IDEF'21

IDEF'21

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Kümelenmemize IDEF'te tahsis temiş olduğu stand ile fuara Kümelenme Üyelerimizi temsilen katılım yapılmıştır.. Standımızı ziyaret eden birçok yerli ve yabancı kuruluş ile verimli iş görüşmeleri yapılmıştır.